Sėklų įvairovės ateitis – jas auginančių rankose

Pasak Jungtinių Tautų trys ketvirtadaliai kultūrinių augalų įvairovės buvo prarasta per dvidešimtą amžių 1. Tai kelia grėsmę maisto saugumui, žemės ūkio stabilumui, kultūrinių augalų ištekliams. Šios įvairovės darnus išsaugojimas yra neįmanomas be paprastų žmonių, kurie augina savo augalus ir saugo jų savitumus, renka sėklas ir jomis dalinasi. Tai tūkstanmečius trukęs kultūrinių augalų, o kartu ir žmonių, vystymosi procesas, kuris daugelio buvo užmirštas, tačiau dabar pamažu stiebiasi į šviesą. Daugiau

TYRIMŲ KONKURSAS „Vandens telkinių tyrimas“

KONKURSO TIKSLAS

Ekologinis klubas „Žvejonė“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, siekdami paskatinti vaikus ir jaunimą aktyviau rūpintis aplinkos apsauga, o ypač vandens telkinių taršos mažinimu, atliekant biologinius, cheminius ir kitus vandens telkinių tyrimus, nustatant pagrindines taršos problemas, skelbia tyrimų konkursą vandensaugos tema 5–8 klasių mokiniams.

KAS GALI DALYVAUTI

Konkurse kviečiami dalyvauti 5–8 klasių mokiniai. Tyrimą atlikti, aprašyti ir pateikti turi toje pačioje klasėje besimokančių mokinių grupė (ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 mokiniai grupėje). Vienoje klasėje gali būti sudarytos kelios grupės.

TYRIMŲ UŽDUOTIS

Pagrindinė tyrimų konkurso užduotis – paviršinio vandens telkinių (ežerų, tvenkinių, upių) vandens kokybės tyrimai. Galimi įvairūs metodai: biologinis tyrimo metodas (pvz., vandens kokybės klasės nustatymas, vandens mėginių tyrimas per mikroskopą ir pan.), cheminis tyrimo metodas (pvz., vandens mėginio užterštumo tyrimas, taršalų įvertinimas ir pan.), fizinių vandens savybių tyrimas (pvz., vandens temperatūros, spalvos, kvapo, skaidrumo ir kt. nustatymas) arba kitais pasirinktais metodais, kurie atspindėtų vandens kokybės būklę.

KADA DALYVAUTI

Konkurso pradžia – š. m. rugsėjo 1, pabaiga – š. m. lapkričio 30 d. (imtinai). Nugalėtojai bus skelbiami iki gruodžio 15 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Ekologinio tinklo „Žvejonė“ internetinės svetainėse.

KAIP DALYVAUTI

Užpildyti regisracijos formą iki rugsėjo 15 d.. http://bit.ly/2gouC08

 

Jaunųjų žemės draugų maisto ir žemės ūkio manifestas

Į lietuvių kalbą išverstas Jaujųjų žemės draugų Europa maisto ir žemės ūkio manifestas. Manifestas išreiškia Jaujųjų žemės draugų Europa organizacijų tinklo nuomonę, siūlo galimas išeitis iš problemų, kurias kelia maisto ir žemės ūkio sistema. Manifestas yra šiuo metu išverstas į devynias kalbas. Manifestas anglų kalba (PDF) ir vertimas lietuvių kalba (PDF). Manifestą galima pasirašyti paspaudus čia.

 

Daugiau

Inkilų dirbtuvės II

Renginys facebook’e.

Pavasariui netikėtai anksti prasidedant laikas ruoštis sugrįžtančių paukščių sutikimui. Kovo 10 diena vadinama 40-ies paukščių diena, kuri žymi apytiksliai 40-ies rūšių paukščių rūšių sugrįžimą, todėl mes kviečiame visus susiburti, atsinešti medžiagų ir paruošti naujus jaukius namelius grįžtantiems giesmininkams.

Nemokamoms dirbtuvėms vadovaus energija ir pavasariu trykštantis meistras Petras iš garažo. ;)

Dirbtuves organizuoja “Žali.lt” ir “Žvejonė” adresas: Taikos pr. 42-3. (virš durų kabo dviratis).
Kontaktinis tel: 867517854

žali.lt

Daugiau