TYRIMŲ KONKURSAS „Vandens telkinių tyrimas“

KONKURSO TIKSLAS

Ekologinis klubas „Žvejonė“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, siekdami paskatinti vaikus ir jaunimą aktyviau rūpintis aplinkos apsauga, o ypač vandens telkinių taršos mažinimu, atliekant biologinius, cheminius ir kitus vandens telkinių tyrimus, nustatant pagrindines taršos problemas, skelbia tyrimų konkursą vandensaugos tema 5–8 klasių mokiniams.

KAS GALI DALYVAUTI

Konkurse kviečiami dalyvauti 5–8 klasių mokiniai. Tyrimą atlikti, aprašyti ir pateikti turi toje pačioje klasėje besimokančių mokinių grupė (ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 mokiniai grupėje). Vienoje klasėje gali būti sudarytos kelios grupės.

TYRIMŲ UŽDUOTIS

Pagrindinė tyrimų konkurso užduotis – paviršinio vandens telkinių (ežerų, tvenkinių, upių) vandens kokybės tyrimai. Galimi įvairūs metodai: biologinis tyrimo metodas (pvz., vandens kokybės klasės nustatymas, vandens mėginių tyrimas per mikroskopą ir pan.), cheminis tyrimo metodas (pvz., vandens mėginio užterštumo tyrimas, taršalų įvertinimas ir pan.), fizinių vandens savybių tyrimas (pvz., vandens temperatūros, spalvos, kvapo, skaidrumo ir kt. nustatymas) arba kitais pasirinktais metodais, kurie atspindėtų vandens kokybės būklę.

KADA DALYVAUTI

Konkurso pradžia – š. m. rugsėjo 1, pabaiga – š. m. lapkričio 30 d. (imtinai). Nugalėtojai bus skelbiami iki gruodžio 15 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Ekologinio tinklo „Žvejonė“ internetinės svetainėse.

KAIP DALYVAUTI

Užpildyti regisracijos formą iki rugsėjo 15 d.. http://bit.ly/2gouC08