„Žvejonės“ visuotinis susirinkimas

Ekologinio klubo „ŽVEJONĖ“ visuotinis susirinkimas vyks š.m. birželio 8 d.,
šeštadienį, 17 val. klubo būstinėje adresu Taikos pr. 42-3.

Planuojama darbotvarkė:

Susirinkimo atidarymas.
Visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir darbotvarkės
tvirtinimas.
Klubo veiklos ataskaita: pristatymas, svarstymai, tvirtinimas.
Klubo finansinė ataskaita: pristatymas, svarstymai, tvirtinimas.
Klubo revizoriaus ataskaita: pristatymas, svarstymai, tvirtinimas.
Įstatų pakeitimo projektas (atsisiųsti): pristatymas, svarstymai, tvirtinimas.
Pirmininko, tarybos ir revizijos komisijos rinkimai:
- rinkimų eigos ir tvarkos pristatymas;
- pirmininko/-ės rinkimai;
- Klubo pirmininko pavaduotojo/-os rinkimai;
- tarybos narių rinkimai;
- revizijos komisijos narių rinkimai;
- balsų skaičiavimas ir paskelbimas.
Papildomi klausimai (30-mečio šventė). Daugiau